02_Hibernate_@Table_@Column_@Temporal_@GeneratedValue_Annotations

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda bazı notasyonlardan bahsedeceğim. Bu notasyonları örnek üzerinde inceleyelim.

Hibernate.cfg.xml

Hibernate.show_sql => Yapılan işlemlerin konsolda hql kodunu verir.

Hibernate.format_sql => Çıktı olarak verilen kodu sql koda çevirir ve çıktısını verir.

Hibernate.hbm2ddl.auto => Tabloların tekrardan oluşturulması yada güncellenmesi vb. işlemleri yapar.

 • Update => Tablolar varsa günceller. Tablolar yoksa oluşturur.
 • Cretate => Var olan tabloları siler. Tekrardan oluşturur.
 • Create-drop => Veritabanı session sonrası silinir ve sessionda tekrar yüklenir.
 • Validate =>

Test.java

Transaction işlemi başlatıldı ve Person nesnesi yapıcı metot ile oluşturuldu ve save() metodu ile kayıt işlemi yapıldı. Transaction işleme alındı ve kayıt başarılı oldu.

Person.java

@Entity => Sınıfımızı kalıcı hale getirir.

@Table => Table özellikleri belirlenir.

 • Name => Tablo ismi verilir. Eğer bu özellik verilmezse tablomuz sınıfımız ile aynı ismi alır.
 • Catalog =>
 • İndexes =>
 • Schema =>
 • uniqueConstraints =>

@Id => Entity sınıfta olmak zorundadır. id değerini belirtir.

@GeneratedValue => Surrogate key(Vekil anahtar) üretilmesini sağlar.

 • Auto => Veritabanı türüne göre Hibernate kullanacağı yöntemi seçer. Örneğin oracle için sequence yöntemi kullanılırken, mysql için identity kullanılır.
 • Table => Benzersiz key oluşturulmasını takip etmek için ayrı bir Veritabanı tablosu tahsis eder. Table özelliği @TableGenerator notasyonu ile el ele çalışır.
 • Sequence => Oracle, DB2 ve postgres gibi veritabanları kullanır. Oracle kullanırken karışık artıyor.
 • Identity => MySql, Postgres DB2 ve SQL Server veritabanları destekler. Oracle desteklemez.

@Column => Bu notasyon değişkenin tabloda hangi kolona karşılık geldiğini belirtir. Ve sütun özelliklerini verir.

 • Name => Sütun ismini verir. Eğer bu özellik kullanılmazsa değişken ismi ile aynı olur.
 • Nullable => Boş geçilebilir mi? False değeri boş geçilemez yapar.
 • Updatable => Sütunun, kalıcılık sağlayıcısı tarafından oluşturulan SQL UPDATE ifadelerine dâhil edilip edilmediği.
 • İnsertable => Sütunun, kalıcılık sağlayıcısı tarafından oluşturulan SQL INSERT ifadelerine dâhil edilip edilmediği.
 • Length => Uzunluğu belirtir.
 • Unique => Sütunun yalnızca benzersiz değerleri içeren olarak işaretlenmesine izin verir.

@Temporal => Tarih veri tiplerinde kullanılır. Belirtilen formata çevirim yapar.

 • DATE => LocalDate, DATE ile eşlendi
 • TIME =>LocalTime ve OffsetTime, TIME ile eşlenir
 • TIMESTAMP =>Instant, LocalDateTime, OffsetDateTime ve ZonedDateTime, TIMESTAMP ile eşlenir.

Çıktı:

Bu yazımı burada bitiriyorum diğer yazılarımda görüşmek üzere…

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.