03_JPA_Persist_Metodu_İle_İnsert_İşlemi

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda JPA ile veritabanına ilk kayıt işlemini yapacağız. Model sınıfımızı yazalım.

Personel adında bir Entity sınıfı oluşturuyoruz. Entity sınıflarımız basit pojo sınıflarıdır.  Personel sınıfımızı Entity sınıfı yapmak için @Entity ve @Id notasyonlarını kullandım. Burada @Entity notasyonu mu sınıfın bir Entity sınıfı olacağını belirtiyor, @Id notasyonu ise bir id olmak zorunda olduğunu ve hangi değişkenin @Id olarak kullanılacağını belirtmek için kullanılır.

Şimdi Test sınıfımıza bakalım.

EntityManager üretmek için EntityManagerFactory oluşturduk ve hangi Persistence.xml dosyasını kullanacağını belirttik. Oluşturduğumuz EntityManagerFactory ile bir adet EntityManager ürettik ve işlemlerimizi bu ürettiğimiz nesne ile yaptık. EntityTransaction, nesnesi transaction işlemlerini yönetmek için kullandığım nesnedir.

Görüldüğü gibi bir Personel nesnesi üretildi ve transaction başlatılarak bu nesne tablomuza insert edilerek commitlendi.

Persist() => Bir nesneyi ilk olarak tablomuza kayıt işlemini yapmamızı sağlar bir nevi hibernate deki save() metodudur.

En son oluşturduğumuz EntityManager ve EntityManagerFactory nesnelerini kapattık. Projemizi run ettikten sonraki tablomuzun görüntüsü:

Bu yazımı burada bitiriyorum diğer yazılarımda görüşmek üzere….

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.