04_JAX-RS_Restful_HelloWorld

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda restful web service de Hello World diyeceğiz. Daha önceki derslerde kurulumdan bahsetmiştik. Şimdi örnek kod üzerinden konuyu anlamaya çalışalım:

Person.java

Person sınıfımız bizim pojo sınıfımızdır. Değişkenler ve bu değişkenlere ait getter/setter metotlar vardır.

RestApplication.java

 

javax.ws.rs.core.Application sınıfını extend ederek  bu sınıfın Restful Application sınıfı olduğunu belirtiyoruz.  getClasses() metodunu override ederek Service sınıfımızı listeye ekleyerek belirtiyoruz. @ApplicationPath notasyonu ile pathimizi belirtiyoruz.

RestService.java

@Path notasyonu ile sınıfa path veriyoruz.  getPerson() metodu ile oluşturulan person nesnesi döndürülüyor.

@Get => Metodun get olduğunu belirtiyor.

@Produces() => Response’un türünü belirtiyor.

MediaType.Text_Plain => Text döndürür.

@Path() => Metodun pathini belirtir.

Projeyi çalıştırdığımızda http://localhost:8080/JAX-RS-Tutorial/application/rest/getperson adresine gittiğimizde Abdullah Furkan KOÇ sonucu response olarak döner.

Bu yazımı burada bitiriyorum. Diğer yazılarımda görüşmek üzere…

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.