Java Exceptions

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda Java da Execeptions(İstisnalar) konusunu anlatacağım.

Exception(İstisna) Nedir?

Exception, normal kod akışını bozan programların yürütülmesi sırasında meydana gelen olaylardır. Örnek olarak sıfıra bölme, index dışı dizi erişimi vb.

Exception Çeşitleri Nelerdir?

Exception sınıfları diğer Java sınıfları gibi Object sınıfından türer.  Object sınıfının bir alt sınıfı Throwable sınıfıdır. Bu sınıftanda Exception sınıfı türer. Exception iki kısma ayrılır:

  1. Check Exception
  2. Uncheck Exception

Check Exception

IDE’nin yazılımcıyı uyardığı exception türüdür. Checked Exceptionlar hepsi derleme zamanında işlenir. Örnek olarak birk kod yazıyoruz ve burada hata çıkması muhtemel ise IDE uyarı verir. Bu hataya Check Exception denir.

Uncheck Exception

IDE’nin yazılımcıya uyarmadığı exception türüdür. RuntimeException sınıfından türetilmiş exception sınıfıdır.

Throw Nedir?

Hata oluşturmak için kullanılır. Yani programın belli bir yerinde Exception oluşturmak istersek kullanılır. Örnek olarak:

throw new IOException (“Hata”);

Throws ?

Eğer bir metotun exception oluşturma olasılığı varsa ve try/catch bloğu kullanılmak istenmiyorsa kullanılır. Örnek olarak:

Public void yazdir() throws Exception {

}

Özel Checked Exception Sınıfı Oluşturmak

Oluşturulacak özel sınıf Exception sınıfını extend etmelidir. Örnek olarak:

Özel Unchecked Exception Sınıfı Oluşturmak

Oluşturulacak özel sınıf RuntimeException sınıfını extend etmelidir. Örnek olarak:

Örnek kodlara buradan erişebilirsiniz.

Bu yazımı burada bitiriyorum. Diğer yazılarımda görüşmek üzere…

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.